SPECIALYBĖS

Priėmimo tvarka

                                                                                                    
                                                                                        PATVIRTINTA
                                                                                        Šilutės turizmo ir paslaugų
                                                                                        Verslo mokyklos direktoriaus
                                                                                        2017-05-23 įsakymu Nr. V1-72

PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS TURIZMO IR PASLAUGŲ VERSLO MOKYKLĄ TVARKA

Tvarka parengta pagal ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, PRIĖMIMO Į PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS, KURIOSE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ĮGYVENDINA VALSTYBĖS KAIP SAVININKO TEISES, TVARKOS APRAŠĄ patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr.V-373

1. Stojančiųjų registracija

Stojančiųjų registracija vykdoma svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje.

2.  Prašymų priimti mokytis pagal Programas teikimas

2.1    Prašymo formą priimti mokytis galima  rasti ir užpildyti svetainėje www.lamabpo.lt.
2.2    Neturint galimybės pateikti prašymą (nepavykus užpildyti prašymo) per nurodytą sistemą, stojantysis gali atvykti į mokyklą, kuri suteiks informaciją, kaip tai padaryti.
2.3    Prašymų teikimas vyksta nuo 2017 m. birželio 1 d. svetainėje www.lamabpo.lt arba  adresu Lietuvininkų g. 72, Šilutė


3.  Konsultavimas ir informavimas apie priėmimą

Informacija teikiama:
-     LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje.
-    Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje (Lietuvininkų g. 72, Šilutė), tel. 8 441 51804, tinklapis www.stpm.silute.lm.lt ,  el. pašto adresu turmokymas@stpm.silute.lm.lt


4.    PRIĖMIMO MOKYTIS MOKYKLOJE IR KITOSE LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE TERMINAI

(Patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-380)


Veiksmai

Data

Pagrindinio priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti, registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

Nuo 2017 m. birželio 1 d.

Iki 2017 m. rugpjūčio 18 d.

Pagrindinio priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas

Iki 2017 m. rugpjūčio 24 d.

Pagrindinio priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose

Nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d.

Iki 2017 m. rugpjūčio 30 d.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

Papildomo priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti, registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

Nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Iki 2017 m. rugsėjo 6 d.

Papildomo priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas

Iki 2017 m. rugsėjo 11 d.

Papildomo priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose

Nuo 2017 m. rugsėjo 12 d.

Iki 2017 m. rugsėjo 15 d.2017-2018 m. m. mokykla vykdo priėmimą į šias programas:

Baigusius vidurinę  mokyklą
♦    Socialinio darbuotojo padėjėjo (mokymosi trukmė - 1 m.);
    Elektros įrenginių elektromechaniko (mokymosi trukmė - 1 m.);
    Svečių aptarnavimo darbuotojo (mokymosi trukmė – 1,5 m.).

Baigusius pagrindinę mokyklą (mokymosi trukmė – 3 m, įgyjamas vidurinis išsilavinimas)
    Padavėjo-barmeno;
    Higieninės kosmetikos kosmetiko;
    Apdailininko (statybininko).
 
Nebaigusius pagrindinės mokyklos, ne jaunesnius kaip 16 metų (mokymosi trukmė – 2 m)
    Virėjo.